Members

Representatives

Executive Committee

 • Ansh Arora
 • Ira Aggarwal
 • Kishan Sinha
 • Meetakshi Setiya
 • Mihir Chaturvedi
 • Piyush Sharma
 • Pragya Sikka
 • Rachita Saha
 • Rishabh Devgon
 • Rohan Dhar
 • Shaney Waris
 • Shragvi Siddharth Jha
 • Sudarshan Buxy
 • Tanupriya Das
 • Varun Khurana