Members

Representatives

Executive Committee

2020-2021

 • Aastha
 • Nikhil Kushwah
 • Sachleen Kaur
 • Samyak Gupta
 • Shruti Dabas
 • Amisha Aggarwal
 • Aditya Saini
 • Shabeg Singh Gill
 • Vidit Jain
 • Aniansh Raj Singh
 • Pritish Wadhwa
 • Gursimran Kaur
 • Shruti Jhu
 • Suyashi Singhal
 • Vaibhav Girish
 • Hribhav Panchal
 • Mansi Singhal
 • Mohd Zartab Ali (M.Tech)
 • Abhishek Singh Chauhan (M.Tech)
 • Mohammad Taha Shah (M.Tech)

2019-2020

 • Neelabhro Roy
 • Harsh Bandhey
 • Srijan Jain
 • Aryan Taneja
 • Sarthak Chandra
 • Gitansh Raj Satija
 • Garvita Jain
 • Saksham Gupta
 • Ansh Arora
 • Shragvi Sidharth Jha
 • Sudarshan Buxy